Detta gör vi

AUKTIONER

Vi utför alla typer av auktioner tex,

Dödsbo och Bohagsauktioner
Fastighetsauktioner
Jordbruk och Företagsauktioner
Konkurs och Varupartiauktioner
Inbördesauktioner mm.

Transporter, packning och flyttstädningar utföres.

Gods emottages enligt överenskommelse. Hem eller delar därav köpes kontant om så önskas.

För provisionskostnader kontakta oss för en konsultation.

Auktionsvillkor föredrages vid varje auktionstillfälle och kontant betalning föreligger (för närvarande kan betalkort ej mottagas) och checkar mottages mot uppvisande av godkänd leg.

De föremål som omfattas av tex Lagen om upphovsrätt dvs ”Droit de suite” (BUS avgift) tillkommer en avgift om 5% + moms. Vilka föremål som omfattas av detta meddelas vid försäljningstillfället.

Redovisning sker enligt överenskommelse och kopia på auktionsprotokoll erhålles alltid.

VÄRDERING

Vi utför värderingar för tex arvskiften, bodelningar, försäkringsärenden mm.

Är auktoriserad värderingsman av Västsvenska Handelskammaren.

FAMILJEJURIDIK

Arbetar tillsammans med Börjessons Familjejuridiska Byrå KB i Lysekil som utför alla typer av familjejuridiska uppdrag tex,

Bouppteckningar
Arvskiften
Bodelningar
Testamentsskrivning
Äktenskapsförord
Avtal av olika slag
Fastighetsöverlåtelser mm.

Kontakta oss gärna för en konsultation på telefon 0523 14242.